Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Nag?ówki RSS

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB

Start
Witaj w Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Gratulujemy udanej instalacji Joomla! Dzi?kujemy za zainteresowanie naszym oprogramowaniem. Zapraszamy do praktycznego poznania jego mo?liwo?ci. Znajdziesz tutaj:

Joomla w pude?ku
Joomla w pude?ku

Je?li spodoba Ci si? Joomla, mo?esz usun?? wszystkie umieszczone tutaj materia?y i zast?pi? je w?asnymi. Mo?esz te? zainstalowa? program bez przyk?adów i budowa? swój serwis od podstaw.

?yczymy Ci stworzenia zachwycaj?cej internautów strony. Z Joomla! jest to mo?liwe!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Czym jest Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.
Joola jest elegancki!
To w?a?nie Joomla!

Joomla jest programem do tworzenia i prowadzenia stron WWW.

To jeden z najpot??niejszych, profesjonalnych systemów zarz?dzania tre?ci? [ang. Content Managment System, CMS] stron internetowych.

Jest u?ywany na ca?ym ?wiecie do budowy z?o?onych serwisów korporacyjnych i portali, a tak?e prostych, ale efektownych stron WWW.

Joomla! jest ?atwy w instalacji, prosty w obs?udze, elegancki, elastyczny, nowoczesny. Jest godny zaufania. I nic nie kosztuje…

Czytaj całość…
 
Walory Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Czy chcesz za?o?y? i uruchomi? serwis WWW w kilka minut? Zapewni? witrynie elegancki wygl?d? Prezentowa? zawsze aktualne informacje? Dostosowywa? struktur? do nowych potrzeb i celów? Prowadzi? sta?y dialog , np. klientami?

Czy chcesz dodawa? zawarto?? i zarz?dza? serwisem bez informatyka? By? pewnym bezpiecze?stwa gromadzonych danych? Imponowa? zastosowaniem nowoczesnych technologii? Znacznie ograniczy? swoje koszty? By? zawsze trendy?

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 5

Sondy

Instalacja Joomla! by?a...
 

Go?cimy

© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.