Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn






powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik
Blog z wszystkich sekcji artyku?ów bez obrazków
Czy mog? opublikowa? w swoim serwisie przyk?ady umieszczone w tej dystrybucji? PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
05.03.2006.

Polska edycja Joomla! zawiera oryginalne dokumenty chronione prawem autorskim. Tak?e przyj?ty w wydaniu wybór i uk?ad prezentowanych tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Nie mo?esz ich publikowa? bez zgody autorów i wydawcy, z wyj?tkiem pozostawienia w zbudowanym serwisie na w?asne lub swojego klienta potrzeby (z prawami dost?pu tylko dla redaktorów i administratorów).

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Witaj w Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Gratulujemy udanej instalacji Joomla! Dzi?kujemy za zainteresowanie naszym oprogramowaniem. Zapraszamy do praktycznego poznania jego mo?liwo?ci. Znajdziesz tutaj:

Je?li spodoba Ci si? Joomla, mo?esz usun?? wszystkie umieszczone tutaj materia?y i zast?pi? je w?asnymi. Mo?esz te? zainstalowa? program bez przyk?adów i budowa? swój serwis od podstaw.

?yczymy Ci stworzenia zachwycaj?cej internautów strony. Z Joomla! jest to mo?liwe!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Dost?pno?? i standardy PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Joomla! stawia na dost?pno?? i standardy Pod??aj?c za doniesieniami z joomla.org spiesz? oznajmi?, ?e ekipa Joomla Core Team zdaje sobie spraw? z licznych niedoci?gni?? Joomla w zakresie dost?pno?ci i zgodno?ci ze standardami WAI/508. Wiele pracy ju? zosta?o wykonane, ale do pe?nej zgodno?ci jeszcze daleko. Szczegó?y dalszego rozwoju w tym kierunku nakre?la poni?sze O?wiadczenie o dost?pno?ci.

Czytaj całość…
 
Rozpocznij tutaj! PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Z poradnika Pierwsze kroki dowiesz si?:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Instalacja PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Layout, czyli szablony PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Twoja witryna winna mie? niepowtarzalny wygl?d. W Joomla mo?esz uzyska? taki efekt dzi?ki szablonom. Mo?esz dobra? taki szablon, który odpowiada? b?dzie najlepiej za?o?eniom witryny.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Architektura zawarto?ci PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Joomla jest niezwyk?y! Bo Ty dodajesz zawarto??, a strony tworzy Joomla! Oczywi?cie, decydujesz, gdzie, co, jak, kiedy ma by? opublikowane.

Obrazowo mo?na powiedzie?, ?e gromadzisz materia?y, jak zbiory w bibliotece, a Joomla wybiera odpowiednie teksty, obrazy, d?wi?ki, filmy i umieszcza je w witrynie.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 39
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.