Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik
Blog z wszystkich sekcji artyku?ów bez obrazków
Czy mog? opublikowa? w swoim serwisie przyk?ady umieszczone w tej dystrybucji? PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
05.03.2006.

Polska edycja Joomla! zawiera oryginalne dokumenty chronione prawem autorskim. Tak?e przyj?ty w wydaniu wybór i uk?ad prezentowanych tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Nie mo?esz ich publikowa? bez zgody autorów i wydawcy, z wyj?tkiem pozostawienia w zbudowanym serwisie na w?asne lub swojego klienta potrzeby (z prawami dost?pu tylko dla redaktorów i administratorów).

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Witaj w Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Gratulujemy udanej instalacji Joomla! Dzi?kujemy za zainteresowanie naszym oprogramowaniem. Zapraszamy do praktycznego poznania jego mo?liwo?ci. Znajdziesz tutaj:

Je?li spodoba Ci si? Joomla, mo?esz usun?? wszystkie umieszczone tutaj materia?y i zast?pi? je w?asnymi. Mo?esz te? zainstalowa? program bez przyk?adów i budowa? swój serwis od podstaw.

?yczymy Ci stworzenia zachwycaj?cej internautów strony. Z Joomla! jest to mo?liwe!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Dost?pno?? i standardy PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Joomla! stawia na dost?pno?? i standardy Pod??aj?c za doniesieniami z joomla.org spiesz? oznajmi?, ?e ekipa Joomla Core Team zdaje sobie spraw? z licznych niedoci?gni?? Joomla w zakresie dost?pno?ci i zgodno?ci ze standardami WAI/508. Wiele pracy ju? zosta?o wykonane, ale do pe?nej zgodno?ci jeszcze daleko. Szczegó?y dalszego rozwoju w tym kierunku nakre?la poni?sze O?wiadczenie o dost?pno?ci.

Czytaj całość…
 
Rozpocznij tutaj! PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Z poradnika Pierwsze kroki dowiesz si?:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Instalacja PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Layout, czyli szablony PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Twoja witryna winna mie? niepowtarzalny wygl?d. W Joomla mo?esz uzyska? taki efekt dzi?ki szablonom. Mo?esz dobra? taki szablon, który odpowiada? b?dzie najlepiej za?o?eniom witryny.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Architektura zawarto?ci PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Joomla jest niezwyk?y! Bo Ty dodajesz zawarto??, a strony tworzy Joomla! Oczywi?cie, decydujesz, gdzie, co, jak, kiedy ma by? opublikowane.

Obrazowo mo?na powiedzie?, ?e gromadzisz materia?y, jak zbiory w bibliotece, a Joomla wybiera odpowiednie teksty, obrazy, d?wi?ki, filmy i umieszcza je w witrynie.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 39
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.