Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik
Blog z wszystkich sekcji artyku?ów bez obrazków
Sk?d ta k?ódka i co z ni? zrobi?? PDF Drukuj Email
Wpisał: Maciej Borowik [magic]   
09.02.2006.

Widz? "k?ódk?" przy nazwie artyku?u i/lub niedawno otwierany artyku? nie jest widoczny na stronie.

Jest na ten temat sporo dost?pnych publikacji - zarówno w j?zyku angielskim jak i w polskim (np. na http://pomoc.joomla.pl ) - ale pytanie i problem s? tak powszechne, ?e warto je tutaj wyja?ni?.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Joomla! posiada bogaty zestaw instrukcji i dokumentacji w j?zyku angielskim i polskim. Zawsze mo?esz si?gn?? do:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Jak usun?? konto super administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.
Je?li nieopatrznie nadasz u?ytkownikowi przywileje super administratora, mo?esz to zmieni? jedynie bezpo?rednio w bazie danych:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Jak odtworzy? konto g?ównego administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Usuni?cie konta g?ównego administratora mo?e si? zdarzy? podczas operacji wykonywanych bezpo?rednio na bazie danych. Joomla! nie pozwoli bowiem usun?? konta super administratora z wykazu w panelu administracyjnym. Skoro ju? Ci si? zdarzy?o:

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Zdarza si?. Odtworzenie has?a g?ównego administratora wymaga bezpo?redniej ingerencji w bazie danych.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Jak uzyska? literk? ? w edytorze? PDF Drukuj Email
Wpisał: Maciej Borowik [magic]   
09.02.2006.

Nie mog? wpisa? literki "?" w edytorze WYSIWYG

Niektóre edytory jak np. mosCE u?ywaj? kombinacji [(prawy)ALT+Z] jako skrótu klawiaturowego dla funkcji Cofnij [Undo]. St?d drobny problem przy wpisywaniu polskiego znaku ?.

?eby si? pozby? k?opotu (ale te? skrótu klawiaturowego Cofnij):

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
Czy istniej? jakie? ograniczenia w wykorzystaniu Joomla!? PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.02.2006.
Licencja GNU GPL daje Ci pe?n? swobod? wykorzystywania oprogramowania do jakiegokolwiek celu.
Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 39
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.