Migawki

Wystarczy Ci: Joomla!, komputer z dost?pem do Internetu, przegl?darka, w?asna domena i miejsce na serwerze, by w jeden dzie? stworzy? i udost?pni? innym swoj? stron? WWW.
Joomla! instaluje si? w kilka krokach. Po 5 minutach w Internecie pojawi si? witryna gotowa do z?o?enia wizyty. Ze wszystkim, czego potrzebujesz na pocz?tek.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ
Przyk?ady FAQ
To jest przyk?ad prezentacji w obszarze g?ównej zawarto?ci tabeli z wykazem artyku?ów z kategorii, a równocze?nie przyk?ad stworzenia sekcji Odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania bez korzystania ze specjalnego komponentu.

W parametrach pozycji menu wybrano opcj? Ukryj: dla kilku elementów prezentacyjnych: nag?ówki tabeli, kolumny Data i Ods?ony, a tak?e listy Uporz?dkuj wg i Poka? oraz formularz wyszukiwarki (Filtr). Porównaj t? tabel? artyku?ów z tabel? Szybki start, w której pozostawiono wszystkie elementy nawigacyjne. Zobacz, jak ró?ne strony mo?na generowa? w Joomla, korzsytaj?c z tego samego typu pozycji menu.

Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla? Stefan Wajda [zwiastun]
Czy istniej? jakie? ograniczenia w wykorzystaniu Joomla!? Administrator
Czy wolno wykorzysta? Jooml? na witryn? firmy? Stefan Wajda [zwiastun]
Czy mog? usun?? noty prawne z kodu ?ród?owego? Administrator
Czy mog? usun?? not? prawn? ze stopki? Administrator
Czy mog? opublikowa? w swoim serwisie przyk?ady umieszczone w tej dystrybucji? Administrator
Jak zmieni? zawarto?? strony startowej? Marek Dylewicz [dylek]
Czy ka?dy artyku? trzeba umie?ci? w jakiej? kategorii? Marek Dylewicz [dylek]
Czy mog? pokaza? ró?nym u?ytkownikom ró?ne artyku?y? Marek Dylewicz [dylek]
Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora? Stefan Wajda [zwiastun]
Jak odtworzy? konto g?ównego administratora? Stefan Wajda [zwiastun]
Jak usun?? konto super administratora? Stefan Wajda [zwiastun]
Jak uzyska? literk? ? w edytorze? Maciej Borowik [magic]
Sk?d ta k?ódka i co z ni? zrobi?? Maciej Borowik [magic]
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 14 z 14
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.