Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ
Przyk?ady FAQ
To jest przyk?ad prezentacji w obszarze g?ównej zawarto?ci tabeli z wykazem artyku?ów z kategorii, a równocze?nie przyk?ad stworzenia sekcji Odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania bez korzystania ze specjalnego komponentu.

W parametrach pozycji menu wybrano opcj? Ukryj: dla kilku elementów prezentacyjnych: nag?ówki tabeli, kolumny Data i Ods?ony, a tak?e listy Uporz?dkuj wg i Poka? oraz formularz wyszukiwarki (Filtr). Porównaj t? tabel? artyku?ów z tabel? Szybki start, w której pozostawiono wszystkie elementy nawigacyjne. Zobacz, jak ró?ne strony mo?na generowa? w Joomla, korzsytaj?c z tego samego typu pozycji menu.

Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla? Stefan Wajda [zwiastun]
Czy istniej? jakie? ograniczenia w wykorzystaniu Joomla!? Administrator
Czy wolno wykorzysta? Jooml? na witryn? firmy? Stefan Wajda [zwiastun]
Czy mog? usun?? noty prawne z kodu ?ród?owego? Administrator
Czy mog? usun?? not? prawn? ze stopki? Administrator
Czy mog? opublikowa? w swoim serwisie przyk?ady umieszczone w tej dystrybucji? Administrator
Jak zmieni? zawarto?? strony startowej? Marek Dylewicz [dylek]
Czy ka?dy artyku? trzeba umie?ci? w jakiej? kategorii? Marek Dylewicz [dylek]
Czy mog? pokaza? ró?nym u?ytkownikom ró?ne artyku?y? Marek Dylewicz [dylek]
Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora? Stefan Wajda [zwiastun]
Jak odtworzy? konto g?ównego administratora? Stefan Wajda [zwiastun]
Jak usun?? konto super administratora? Stefan Wajda [zwiastun]
Jak uzyska? literk? ? w edytorze? Maciej Borowik [magic]
Sk?d ta k?ódka i co z ni? zrobi?? Maciej Borowik [magic]
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 14 z 14
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.