Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Czy wolno wykorzysta? Jooml? na witryn? firmy?
Czy wolno wykorzysta? Jooml? na witryn? firmy? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Joomla! nadaje si? na zarówno na du?y portal, jak i niewielk? stron? domow?, na witryn? urz?dow? i serwis firmowy.

Rdze? Joomla! umo?liwia stworzenie nawet bardzo bogatego menu i publikowanie na stronie dowolnie ilustrowanych materia?ów, zarówno statycznych, jak i uporz?dkowanych w sekcje i kategorie dzia?ów tematycznych z dynamicznie zmieniaj?c? si? zawarto?ci?. Nale??ce do rdzenia Joomla! komponenty, umo?liwiaj? publikowanie informacji okre?lonego typu, jak np. komponent Kontakty czy Sondy.

Tak wi?c Joomla! wy?mienicie nadaje si? na stworzenie serwisu firmy.

    Bez trudu umie?cisz w witrynie:
  • misj? swojej firmy
  • ofert?, katalog produktów
  • referencje
  • formularz kontaktowy
  • i wiele innych

Za wykorzystanie Joomla! do stworzenia serwisu firmy nie trzeba p?aci?, a samo prowadzenie witryny mo?na powierzy? ka?demu, kto potrafi si? pos?ugiwa? przegl?dark? internetow? i jakimkolwiek edytorem tekstu.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.