Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Czy mog? pokaza? ró?nym u?ytkownikom ró?ne artyku?y?
Czy mog? pokaza? ró?nym u?ytkownikom ró?ne artyku?y? PDF Drukuj Email
Wpisał: Marek Dylewicz [dylek]   
09.02.2006.

Tak, cho? wymaga to specjalnych zabiegów. Zarz?dzanie prawami u?ytkowników w Joomla! serii 1.0x nie jest zaawansowane. Mo?esz pokaza? wszystkie opublikowane artyku?y zarejestrowanym i zalogowanym u?ytkownikom, a artyku?y nieopublikowane tak?e u?ytkownikom z grup ze specjalnymi prawami: autorów, edytorów, publikatorów, redaktorów i administratorów.

Anonimowym u?ytkownikom mo?esz pokaza?:

  • wszystkie opublikowane artyku?y albo...
  • tylko artyku?y opublikowane, przeznaczone dla wszystkich odwiedzajacych serwis, albo ...
  • artyku?y opublikowane, przeznaczone dla wszystkich odwiedzajacych serwis, oraz odsy?acze do artyku?ów przeznaczonych dla u?ytkowników zarejestrowanych i zalogowanych.

Trzecia mo?liwo?? to sposób, by zach?ci? anonimowych go?ci do zarejestrowania si? w serwisie. B?d? bowiem widzieli, ?e mog? jeszcze dotrze? do wielu innych zasobów, niedost?pnych dla u?ytkowników niezalogowanych.

Je?li chcesz udost?pnia? indywidualnym u?ytkownikom albo cz?onkom okre?lonej grupy unikalne zestawy artyku?ów, poszukaj komponentów, które umo?liwi? Ci t? dodatkow? elastyczno??.

Tak? funkcjonalno?? umo?liwia m.in. projekt JACLplus udost?pniany w serwisie www.byostech.com

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.