Migawki

Wystarczy Ci: Joomla!, komputer z dost?pem do Internetu, przegl?darka, w?asna domena i miejsce na serwerze, by w jeden dzie? stworzy? i udost?pni? innym swoj? stron? WWW.
Joomla! instaluje si? w kilka krokach. Po 5 minutach w Internecie pojawi si? witryna gotowa do z?o?enia wizyty. Ze wszystkim, czego potrzebujesz na pocz?tek.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Czy ka?dy artyku? trzeba umie?ci? w jakiej? kategorii?
Czy ka?dy artyku? trzeba umie?ci? w jakiej? kategorii? PDF Drukuj Email
Wpisał: Marek Dylewicz [dylek]   
09.02.2006.

W zasadzie tak. W zasadzie, bo dysponujesz specjalnym typem - artyku?ami statycznymi [ang. static content], które nie nale?? do ?adnej kategorii ani sekcji.

Ka?dy "zwyk?y" artyku? musi by? przypisany do jakiej? kategorii, a kategoria do sekcji. Joomla! nie pozwoli Ci zapisa? artyku?u, je?li nie przypiszesz go do konkretnej kategorii.

Natomiast artyku? statyczny jest samodzielnym elementem struktury zawarto?ci, niepowi?zanym z ?adnym innym.

Z zasady nie mo?na przypisa? go do ?adnej kategorii. Nie mo?e w zwi?zku z tym by? dodawany do blogów.

Jedynym sposobem udost?pnienia artyku?u statycznego jest umieszczenie go jako pozycji menu. Oznacza to, ?e artyku? statyczny mo?e by? tylko odr?bn?, pojedyncz?, nie powi?zan? z innymi stron? serwisu. Tym samym - nie wp?ywa on w ?aden sposób na zwarto?? dynamicznych elementów strony - modu?ów.

Ten typ artyku?u i równocze?nie pozycji menu wykorzystywany jest szczególnie do publikacji wa?nych, rzadko zmienianych tre?ci, np. zasad korzystania z serwisu, polityki prywatno?ci, itp.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.