Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Jak zmieni? zawarto?? strony startowej?
Jak zmieni? zawarto?? strony startowej? PDF Drukuj Email
Wpisał: Marek Dylewicz [dylek]   
09.02.2006.

Strona startowa jest wywo?ywana z g?ównego menu serwisu (najcz??ciej MENU ⇒ MAINMENU. Jest to pierwsza pozycja w menu g?ównym, nazwana zwykle Start [Home]. Wywo?uje j? komponent com_frontpage (zobacz w kolumnie: Typ).

Zmiany wygl?du dokonasz w zak?adce Parametry. Tu okre?lisz m.in.:

  • ilo?? szpalt w kolumnie
  • ilo?? wst?pów na ca?? szeroko?? kolumny
  • ilo?? wst?pów w szpaltach
  • ilo?? odsy?aczy

i inne w?a?ciwo?ci.

Gdzie ustali? kolejno?? wy?wietlania artyku?ów i odsy?acz?

O umieszceniu artyku?u na stronie startowej decydujesz podczas edycji artyku?u w zak?adce Publikacja.

Aby zmieni? kolejno?? artyu?ów, a tak?e usun?? artyku?y lub odsy??cze ze strony startowej, przejd? w menu administratora do pozycji Artyku?y &aArr; Strona startowa. W tabeli z wykazem mo?esz ustawi? dowoln? kolejno?? artyku?ów.

Czy na stronie startowej mo?na wy?wietla? tylko artyku?y?

Nie. Na starcie wy?wietla si? zawsze element, na który wskazuje pierwsza pozycja mainmenu. Nic wi?c nie stoi na przeszkodzie, aby utworzy? tam odsy?acz do komponentu, artyku?u statycznego, tabeli z odno?nkami do artyku?ów w sekcji lub kategorii.

Czy mog? pokaza? na stronie startowej równocze?nie blog i komponent?

Strona w Joomla jest zbudowana z obszarów, w których umieszczane sa modu?y oraz z jednego obszaru, w którym umieszczana jest g?ówna zawarto??. W g?ównym obszarze zawerto?ci mo?esz umie?ci? albo jedno, albo drugie - albo artyku?y w formie dziennika-gazety (blogu), albo stron? komponentu.

Mo?esz jednak stworzy? specjalny szablon dla strony startowej, w którym w centalneym obszarze umie?cisz wi?cej modu?ów, by uzyskac efekt, na którym Ci prawdopodobnie zale?y - zwrócenie uwagi internautów na wa?ne z jakiego? wzgl?du zasoby serwisu.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.