Migawki

Joomla! - ?atwo, a efektownie! Nigdy dot?d stworzenie w?asnego, dynamicznego serwisu nie by?o takie proste.
Ka?dy, kto u?ywa komputera. poradzi sobie z prowadzeniem serwisu. Teksty i obrazy umieszczasz w serwisie za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej. Nie potrzebujesz informatyków!
"Je?li by?oby co? jeszcze prostszego, to nie musia?by? ju? nic robi?".
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla?
Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Joomla! posiada bogaty zestaw instrukcji i dokumentacji w j?zyku angielskim i polskim. Zawsze mo?esz si?gn?? do:

Ekrany pomocy

Polecamy szczególnie t?umaczenie oficjalnego systemu pomocy opublikowane w serwisie Polskiego Centrum Joomla. Zawarto?? ekranów pomocy jest systematycznie aktualizowana, poprawiana i doskonalona. Artyku?y zosta?y zgrupowane w 4 kategoriach:

Ekrany pomocy masz pod r?k? - w panelu administracyjnym, gdy klikniesz ikon? lub odno?nik 'Pomoc', zostanie przywo?any odpowiednia informacja.

Polskie forum

Je?li napotkasz problemy, którym nie potrafisz zaradzi?, zapytaj o rozwi?zanie

Tak?e dla Joomla!

Mo?esz równie? si?gn?? do opracowa? po?wi?conych Mambo. Ró?nice mi?dzy obu systamami s? na razie niewielkie. Skorzystaj z nast?puj?cych opracowa?:

  • Wskazówki Anny Callahan, t?um. S. Wajda [aka zwiastun]
    Na oficjalnym forum Mamboserver.com Anna Callahan... "jazzwomenka" pierwszej klasy, ?piewaczka, multi instrumentalistka opublikowa?a... prosty poradnik dla tych, którzy rozpoczynaj? przygod? z Mambo, nie wiedz?c nic o CMS-ach. Krótko i jasno obja?nia pocz?tkuj?cym wszystkie istotne aspekty korzystania z Mambo.
  • Mambo 4.5.2 - Profesjonalny serwis WWW, autorstwa Stefana Wajdy
    W podr?czniku dla administratorów Mambo 4.5.2 autor skupia si? na stronie praktycznej - kolejnych etapach tworzenia serwisu www. To najbardziej obecnie aktualne opracowanie, pozbawione wielu usterek, bogato ilustrowane.
  • Mambo-phpShop dla Mambo 4.5.1
    Robocza wersja podr?cznika, a w?a?ciwie nawet zarys wst?pny podr?cznika, omawia wszystkie istotne problemy, z jakimi spotyka si? u?ytkownik mambo-PhpShop czy jego nowej odmiany VirtueMarkt. Podr?cznik jest oparty na mambo-phpShop User Manual, którego autorem jest Soeren Eberhardt - twórca komponentu.
Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.