Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Jak usun?? konto super administratora?
Jak usun?? konto super administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.
Je?li nieopatrznie nadasz u?ytkownikowi przywileje super administratora, mo?esz to zmieni? jedynie bezpo?rednio w bazie danych:

  1. Korzystaj?c z programu obs?ugi BD, np. phpMyAdmina, przejd? do Twojej bazy.
  2. Wybierz tabel? jos_users
  3. Odszukaj u?ytkownika, któremu nada?e? prawa super administratora
  4. Wyedytuj ten rekord:
    • usu? z pola usertype wpis Super Administrator
    • zmie? w polu gid liczb? 25 na 18
    • kliknij przycisk Wykonaj

To wszystko. Twój dotychczasowy wspó?-super administrator b?dzie zwyk?ym u?ytkownikiem.

Uwaga: Co najmniej jeden u?ytkownik musi mie? prawa g?ównego administratora, aby zarz?dzanie witryn? by?o mo?liwe.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.