Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Jak usun?? konto super administratora?
Jak usun?? konto super administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.
Je?li nieopatrznie nadasz u?ytkownikowi przywileje super administratora, mo?esz to zmieni? jedynie bezpo?rednio w bazie danych:

  1. Korzystaj?c z programu obs?ugi BD, np. phpMyAdmina, przejd? do Twojej bazy.
  2. Wybierz tabel? jos_users
  3. Odszukaj u?ytkownika, któremu nada?e? prawa super administratora
  4. Wyedytuj ten rekord:
    • usu? z pola usertype wpis Super Administrator
    • zmie? w polu gid liczb? 25 na 18
    • kliknij przycisk Wykonaj

To wszystko. Twój dotychczasowy wspó?-super administrator b?dzie zwyk?ym u?ytkownikiem.

Uwaga: Co najmniej jeden u?ytkownik musi mie? prawa g?ównego administratora, aby zarz?dzanie witryn? by?o mo?liwe.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.