Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora?
Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Zdarza si?. Odtworzenie has?a g?ównego administratora wymaga bezpo?redniej ingerencji w bazie danych.

 1. Korzystaj?c z programu obs?ugi BD, np. phpMyAdmina, przejd? do Twojej bazy.
 2. Wybierz tabel? jos_users
 3. Odszukaj konto super administratora (standardowo ma id=62, jest na pocz?tku tabeli).
 4. Wyedytuj ten rekord:
  • w polu password wpisz nowe has?o,
  • z listy rozwijanej w kolumnie Funkcja wybierz MD5,
  • kliknij przycisk Wykonaj.

Od tej chwili masz ju? nowe zaszyfrowane algorytmem MD5 has?o.

Zamiast edytowa? rekord, mo?esz wyda? polecenie zmiany przesy?aj?c zapytanie SQL:

UPDATE jos_users
  SET password = md5('nowehaslo')
  WHERE username = admin

Przygotowuj?c kwerend? (zapytanie) w nazwie tabeli jos_users zmie? w razie potrzeby przyrostek jos_ na stosowany w Twojej bazie, a nazw? u?ytkownika [username] na rzeczywisty login super administratora.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.