Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora?
Jak odtworzy? zapomniane has?o administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Zdarza si?. Odtworzenie has?a g?ównego administratora wymaga bezpo?redniej ingerencji w bazie danych.

 1. Korzystaj?c z programu obs?ugi BD, np. phpMyAdmina, przejd? do Twojej bazy.
 2. Wybierz tabel? jos_users
 3. Odszukaj konto super administratora (standardowo ma id=62, jest na pocz?tku tabeli).
 4. Wyedytuj ten rekord:
  • w polu password wpisz nowe has?o,
  • z listy rozwijanej w kolumnie Funkcja wybierz MD5,
  • kliknij przycisk Wykonaj.

Od tej chwili masz ju? nowe zaszyfrowane algorytmem MD5 has?o.

Zamiast edytowa? rekord, mo?esz wyda? polecenie zmiany przesy?aj?c zapytanie SQL:

UPDATE jos_users
  SET password = md5('nowehaslo')
  WHERE username = admin

Przygotowuj?c kwerend? (zapytanie) w nazwie tabeli jos_users zmie? w razie potrzeby przyrostek jos_ na stosowany w Twojej bazie, a nazw? u?ytkownika [username] na rzeczywisty login super administratora.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.