Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow PonyGallery
Instalacja: Serwer WWW PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Instalacja
Serwer WWW
Rejestracja domeny
Pakiety instalacyjne
?ród?a na serwer
Przebieg instalacji

Witryn? mo?esz umie?ci? zarówno w Internecie albo w sieci lokalnej, a tak?e na komputerze niepod??czonym do sieci, np. dla testów. W ka?dym przypadku musisz j? umie?ci? na serwerze WWW

Sk?d wzi?? serwer internetowy?

Masz dwie mo?liwo?ci:

  • wydzier?awi? miejsce na serwerze u dostawcy us?ug internetowych.
  • uruchomi? w?asny serwer WWW,

W?asny serwer to sporo zada?. Je?li jednak dysponujesz odpowiedni? wiedz? i do?wiadczeniem - czemu by nie? W przeciwnym przypadku skorzystaj z hostingu, czyli us?ugi dostawcy internetowego.

Oprogramowanie serwera WWW

Serwer WWW, albo serwer internetowy to komputer ze specjalnym oprogramowaniem udost?pniaj?cy strony WWW.

Joomla wymaga komputera z trzema programami:

  • Apache w wersji 1.13.19 lub nowszej - serwer WWW [ wymawiaj apacz ],
  • PHP w wersji 4.2.x lub nowszej - j?zyk programowania
  • MySQL w wersji 3.23.x lub nowszej - baza danych [ wymawiaj: majsikiuel ].

Szersz? informacj? o wymaganiach, jakie winien spe?nia? w?asny lub dzier?awiony serwer internetowy przeczytasz w artykule: Serwer www i ustawienia PHP.

Hosting, czyli serwer od dostawcy

W sieci znajdziesz wiele ofert dostawców us?ug internetowych, darmowych, a tak?e p?atnych, cz?sto z 14-dniowym okresem bezp?atnych testów.

Aby wybra? odpowiadaj?c? Ci ofert?, skorzystaj z:

Zapoznaj si? równie? z opiniami uczestników forum dyskusyjnego. Dowiesz si? o zaletach i wadach darmowych us?ug. Znajdziesz adresy najlepszych dostawców bezp?atnych kont.

W?asny serwer WWW

Samodzieln? instalacj? i konfiguracj? serwera WWW czyni? ?atw? i przyjemn? pakiety WAMP, zawieraj?ce niezb?dne oprogramowanie. Godne polecenia s? m.in.:

Logo programu XAMPP XAMPP. To zintegrowany pakiet Apache i jego przyjació?: PHP, MySQL tudzie? innych. Jest ?atwy w instalacji i prosty w obs?udze. Mo?esz go pobra? z witryny projektu - Apachefriends. Mo?esz wcze?niej zapozna? si? z polskim ilustrowanym poradnikiem instalacji.

Logo programu JSAS JSAS to WAMP przeznaczony specjalnie dla u?ytkowników Joomla!. Pakiet zawiera wszelkie niezb?dne do dzia?ania serwera WWW oprogramowanie z preinstalowan? jooml?. Pakiet mo?esz pobra? ze strony projektu Joomla Stand Alone Server. Instalacj? obja?ni? Marek Dylewicz w artykule Joomla na w?asnym komputerze.

Logo programu Krasnal Serv Krasnal Serv to polski pakiet WAMP instaluj?cy odpowiednie dla dzia?ania Joomla! ?rodowisko programowe. Najnowsze wersje daj? m.in. mo?liwo?? prze??czania si? w locie mi?dzy PHP4 i PHP5. Pakiet mo?esz pobra? ze strony projektu.Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.