Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow PonyGallery
Instalacja: Przebieg instalacji PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Instalacja
Serwer WWW
Rejestracja domeny
Pakiety instalacyjne
?ród?a na serwer
Przebieg instalacji

Instalacja programu Joomla odbywa si? za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej.

Przygotowanie instalacji

Podczas instalacji Joomli trzeba poda? kilka prostych danych. Przygotuj je wcze?niej. Potrzebne b?d?:

 • parametry serwera WWW:
  • nazwa serwera www (hosta) - zwykle localhost,
  • nazwa bazy danych MySQL - dowolna lub okre?lona przez administratora,
  • nazwa u?ytkownika bazy danych MySQL,
  • has?o u?ytkownika bazy danych
 • nazwa witryny
 • adres Twojej skrzynki pocztowej
 • URL Twojego serwisu

Jak widzisz, niewiele. Wszystkie te informacje otrzymasz od dostawcy us?ug internetowych albo administratora sieci.

Uruchomienie kreatora instalacji

Aby rozpocz?? instalacj? Joomla::

 • na zdalnym serwerze WWW: wpisz w pasku adresu przegl?darki internetowej adres internetowy swojej domeny, np. http://twojastrona.com/ lub http://twojastrona.com/folder_joomla/ (zale?nie od tego, gdzie przes?a?e? skrypty z pakietu instalacyjnego),
 • na domowym komputerze lub w sieci lokalnej wpisz w pasku adresu przegl?darki internetowej adres:
  • http://localhost/twoj_katalog_Joomla lub
  • http://xxx.xxx.xxx.xxx/twoj_katalog_Joomla/; gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to IP serwera WWW

Znajdziesz si? na stronie testowej wygenerowanej przez Joomla.

Typowy proces instalacji przebiega w czterech prostych krokach. Wszystkich niezb?dnych instrukcji "udzieli" Ci kreator instalacji. Nie potrzebujesz ?adnych dodatkowych instrukcji.

Je?li jednak chcesz wcze?niej pozna? szczegó?owo przebieg procesu instalacji,

Problemy

Je?li nie widzisz strony testowej instalatora Joomla, sprawd? dok?adnie:

 • czy wszystkie pliki zosta?y przes?ane na serwer,
 • czy usun??e? (spakowa?e?) swoj? poprzedni? witryn?,
 • czy rzeczywi?cie dysponujesz serwerem Apache z obs?ug? bazy danych MySQL i PHP,
 • czy nie masz czasem pliku configuration.php w g?ównym katalogu. Je?li tak, usu? go.

Je?li mimo tego nie widzisz strony instalatora, wpisz w pasku adresu przegl?darki http://twojastrona.com/installation/index.php. To bezpo?redni adres do skryptu instalacyjnego.

Je?li nadal nie zobaczysz strony instalacyjnej, to prawdopodobniej masz niepoprawnie skonfigurowany serwer Apache i/lub PHP. Skonsultuj si? w takim przypadku ze swoim us?ugodawc? internetowym albo zapoznaj si? z dokumentacj? zainstalowanego przez siebie serwera.Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.