Migawki

Wystarczy Ci: Joomla!, komputer z dost?pem do Internetu, przegl?darka, w?asna domena i miejsce na serwerze, by w jeden dzie? stworzy? i udost?pni? innym swoj? stron? WWW.
Joomla! instaluje si? w kilka krokach. Po 5 minutach w Internecie pojawi si? witryna gotowa do z?o?enia wizyty. Ze wszystkim, czego potrzebujesz na pocz?tek.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Instalacja
Instalacja: Serwer WWW PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Instalacja
Serwer WWW
Rejestracja domeny
Pakiety instalacyjne
?ród?a na serwer
Przebieg instalacji

Witryn? mo?esz umie?ci? zarówno w Internecie albo w sieci lokalnej, a tak?e na komputerze niepod??czonym do sieci, np. dla testów. W ka?dym przypadku musisz j? umie?ci? na serwerze WWW

Sk?d wzi?? serwer internetowy?

Masz dwie mo?liwo?ci:

  • wydzier?awi? miejsce na serwerze u dostawcy us?ug internetowych.
  • uruchomi? w?asny serwer WWW,

W?asny serwer to sporo zada?. Je?li jednak dysponujesz odpowiedni? wiedz? i do?wiadczeniem - czemu by nie? W przeciwnym przypadku skorzystaj z hostingu, czyli us?ugi dostawcy internetowego.

Oprogramowanie serwera WWW

Serwer WWW, albo serwer internetowy to komputer ze specjalnym oprogramowaniem udost?pniaj?cy strony WWW.

Joomla wymaga komputera z trzema programami:

  • Apache w wersji 1.13.19 lub nowszej - serwer WWW [ wymawiaj apacz ],
  • PHP w wersji 4.2.x lub nowszej - j?zyk programowania
  • MySQL w wersji 3.23.x lub nowszej - baza danych [ wymawiaj: majsikiuel ].

Szersz? informacj? o wymaganiach, jakie winien spe?nia? w?asny lub dzier?awiony serwer internetowy przeczytasz w artykule: Serwer www i ustawienia PHP.

Hosting, czyli serwer od dostawcy

W sieci znajdziesz wiele ofert dostawców us?ug internetowych, darmowych, a tak?e p?atnych, cz?sto z 14-dniowym okresem bezp?atnych testów.

Aby wybra? odpowiadaj?c? Ci ofert?, skorzystaj z:

Zapoznaj si? równie? z opiniami uczestników forum dyskusyjnego. Dowiesz si? o zaletach i wadach darmowych us?ug. Znajdziesz adresy najlepszych dostawców bezp?atnych kont.

W?asny serwer WWW

Samodzieln? instalacj? i konfiguracj? serwera WWW czyni? ?atw? i przyjemn? pakiety WAMP, zawieraj?ce niezb?dne oprogramowanie. Godne polecenia s? m.in.:

Logo programu XAMPP XAMPP. To zintegrowany pakiet Apache i jego przyjació?: PHP, MySQL tudzie? innych. Jest ?atwy w instalacji i prosty w obs?udze. Mo?esz go pobra? z witryny projektu - Apachefriends. Mo?esz wcze?niej zapozna? si? z polskim ilustrowanym poradnikiem instalacji.

Logo programu JSAS JSAS to WAMP przeznaczony specjalnie dla u?ytkowników Joomla!. Pakiet zawiera wszelkie niezb?dne do dzia?ania serwera WWW oprogramowanie z preinstalowan? jooml?. Pakiet mo?esz pobra? ze strony projektu Joomla Stand Alone Server. Instalacj? obja?ni? Marek Dylewicz w artykule Joomla na w?asnym komputerze.

Logo programu Krasnal Serv Krasnal Serv to polski pakiet WAMP instaluj?cy odpowiednie dla dzia?ania Joomla! ?rodowisko programowe. Najnowsze wersje daj? m.in. mo?liwo?? prze??czania si? w locie mi?dzy PHP4 i PHP5. Pakiet mo?esz pobra? ze strony projektu.Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.