Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Instalacja
Instalacja: ?ród?a na serwer PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Instalacja
Serwer WWW
Rejestracja domeny
Pakiety instalacyjne
?ród?a na serwer
Przebieg instalacji

Przed przyst?pieniem do instalacji Joomla! nale?y rozpakowa? pakiet ?ród?owy i umie?ci? w docelowym katalogu na serwerze WWW.

Rozpakowanie pakietu ?ród?owego

Pakiety ?ród?owe to archiwa spakowane standardowymi programami. Do stworzenia pakietu dla Windows u?ywany jest WinZip, co sygnalizuje rozszerzenie nazwy .zip. Do stworzenia pakietu dla Linuksa u?ywany jest archiwizerem tap archive i programem kompresujacy gzip. Sygnalizuje to rozszerzenie .tar.gz

Archiwum zawiera:

  • wszystkie skrypty rdzenia Joomla! umieszczone we w?a?ciwych katalogach
  • instalatora, umieszczone w katalogu /installation.

Rozpakowuj?c pakiet, nale?y zachowa? istniej?ca struktur? folderów.

Do rozpakowania pakietu potrzebujesz np. programu 7-Zip, rozpowszechnianego na zasadach licencji GNU/LGPL. Mo?esz go pobra? bezp?atnie z polskiej lustrzanej strony projektu:

Umieszczenie plików na serwerze

Je?li chcesz zainstalowa? Jooml? na swoim komputerze, to pakiet ?ród?owy nale?y rozpakowa?:

  • Windows: zwykle w katalogu: C:\\Apache\htdocs\_nazwa_katalogu_dla_joomla
  • Linux: zwykle w katalogu /var/www/_nazwa_katalogu_dla_joomla

Je?li b?dziesz przesy?a? ?ród?a na zdalny serwer, umie?? rozpakowane archiwum w swoim g?ównym katalogu.

Do przes?ania plików ?ród?owych na zdalny serwer internetowy niezb?dny jest program - klient FTP. Mo?e to by? przyk?adowo:

  • File Zilla - prosty w obs?udze, a przy tym darmowy i polskoj?zyczny
  • FlashFXP - wyposa?ony we wszelkie niezb?dne funkcje, równie? z polsk? lokalizacj?
  • CuteFTP - jeden z najbardziej popularnych, wygodny w obs?udze, ale nie bezp?atny. Mo?esz jednak skorzysta? z wersji trial.


Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.