Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow PonyGallery
Layout, czyli szablony: Instalacja szablonu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Wygl?d witryny
Szablony do wyboru
Instalacja szablonu
Modyfikacja szablonu
W?asny szablon

S? dwie g?ówne metody instalacji szablonu:

 • za pomoc? FTP - przes?anie plików szablonu na serwer,
 • za pomoc? instalatora Joomla.

Pierwsza metoda jest prostsza. Wystarczy bowiem rozpakowa? pakiet ?ród?owy szablonu na swoim komputerze i przes?a? rozpakowany zestaw plików do katalogu twoja_joomla/templates/nazwa_szablonu na serwerze.

T? metod? mo?esz w krótkim czasie umie?ci? na serwerze kilka szablonów.

Metoda druga nie jest trudniejsza, ale mo?e sprawia? k?opoty, gdy serwer pracuje w tzw. bezpiecznym trybie [ SafeMode=On ] albo gdy nie jest obs?ugiwana biblioteka ZLIB.

Je?li chcesz skorzysta? z instalatora Joomla:

 1. W panelu administratora przejd? do menu Instalatory ⇒ Szaty - witryna

  Image

 2. Sprawd?, czy mo?liwe jest zapisywanie w katalogu /templates,
 3. W oknie instalatora przejd? do pozycji Instaluj z pakietu ⇒ Pakiet instalacyjny

  Image

 4. Kliknij przycisk Przegl?daj. Otworzy si? okno umo?liwiaj?ce przeszukanie plików na Twoim komputerze lokalnym.
 5. Wska? plik pakietu instalacyjnego i naci?nij przycisk Otwórz. Powrócisz do okna instalatora.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [ Upload file & Install ].

Otrzymasz komunikat, ?e instalacja nowego szablonu zako?czy?a si? pomy?lnie.

Uwaga: Dysponujesz jeszcze opcj? Instaluj z katalogu. W przypadku szablonów nie jest ona zbyt przydatna. Trzeba bowiem posy?a? wcze?niej pliki na serwer, a skoro tak, to mo?na je pos?a? od razu do katalogu /templates.

Publikacja szablonu

Po instalacji szablon trzeba opublikowa?. W tym celu:

 1. Kliknij odno?nik Przejd? do wykazu szablonów
 2. Zaznacz przy szablonie, który chcesz opublikowa?, pole wyboru:

  Image

 3. Kliknij w górnym pasku narz?dzi ikone lub odno?nik Domy?lnyDefault ].

Uwaga: Do wykazu szablonów mo?esz przej?? tak?e bezpo?rednio z menu administratora, wybieraj?c opcj?: WitrynaSzablonySzaty - witryna.

ImageZmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.