Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow PonyGallery
Layout, czyli szablony: Modyfikacja szablonu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Wygl?d witryny
Szablony do wyboru
Instalacja szablonu
Modyfikacja szablonu
W?asny szablon

Pobrany z sieci szablon mo?esz zmodyfikowa?. Nie jest to zadanie trudne, ale wymaga pewnego zmys?u graficznego. W nag?ówkach wielu szablonów umieszczane s? identyfikuj?ce wydawc?, cel i tematyk? serwisu obrazki - winietki, logo.To pierwszy element, który zauwa?a odwiedzaj?cy witryn?. Warto wi?c zadba? o wymian? tego elementu szablonu z sieci na w?asny.

Materia?y i narz?dzia

Przede wszystkim potrzebujesz odpowiedniego materialu graficznego - fotografii czy obrazu, a najlepiej wielu do wyboru. Przejrzyj swoje zbiory. Zapewne znajdziesz w nich niejedno zdj?cie, która mog?oby by? wizytówk? Twojej witryny. Je?li nie znajdziesz takiego - wykonanie serii zdj??, spo?ród których wybierzesz pó?niej to jedno, najciekawsze, nie stanowi dzi? ?adnego problemu.

Potrzebujesz równie? programu do edycji grafiki. Nie tylko do tego zadania. Dobry edytor grafiki to podstawowe narz?dzie projektanta strony WWW. Skorzystaj z upowszechnianego bezp?atnie na warunkach GNU/GPL, bardzo dobrego ju? programu GIMP, dost?pnego w wersji dla Linuxa i Windows.

Pobierz pakiet instalacyjny GIMP-a.

Od zdj?cia do winietki

Aby przygotowa? w?asny obrazek do nag?ówka szablonu, wykonaj nast?puj?ce czynno?ci:

 1. Uruchom swój program graficzny. Tutaj skorzystamy z PhotoShopa.
 2. W katalogu /images swojego szablonu odszukaj obrazek nag?ówka i wczytaj go do edytora.
 3. Odczytaj wymiary obrazka: szeroko?? i wysoko??.
 4. Zeskanuj wybrane za podstaw? nowego obrazka zdj?cie lub wczytaj je z aparatu cyfrowego

  Image

 5. Ustaw parametry funkcji PrzytnijCrop ] w Twoim programie graficznym: szeroko?? [ Width ] i wysoko?? [ Height ] - jak oryginalnego nag?ówka, rozdzielczo?? [ Resolution ] - 72 pikseli/cal.

  Image

 6. Narz?dziem PrzytnijCrop ] wyznacz na zdj?ciu obszar, który pos?u?y Ci za winiet?. B?d? niestandardowy! Zaznacz taki obszar, w którym b?dzie i co? symbolicznego, i co? intryguj?cego. To nie jest trudne. Mo?esz przecie? przeprowadzi? wiele prób.

  Image

 7. Narz?dziem do wprowadzania tekstu wpisz krótk? nazw? Twojej witryny. Mo?e to by? np. nazwa firmy. Ustal odpowiedni rozmiar i krój czcionki.
 8. Skorzystaj z narz?dzia definiowania efektów warstw [ Layers ]. Zastosuj jeden z efektów do warstwy napisu. Na przyk?ad:
  • Blending Options, by nada? napisowi pewien poziom przezroczysto?ci,
  • Drop Shadow czy te? Bevel and Emboss, by uzyska? efekt dwuwymiarowo?ci.
 9. Umie?? napis w jednym z typowych miejsc, np. w lewym górnym lub w prawym dolnym rogu.
 10. Wybierz w menu PlikFile ] opcj? Save for Web, a w oknie dialogowym ustaw: format, zwykle: .JPG, jako?? [ Quality ] - 30 lub 60 (High).
 11. Nadaj zapisywanej winiecie tak? nazw?, jak? ma oryginalny obrazek nag?ówka, np. header_short i kliknij przycisk OK.

  Image

 12. Prze?lij plik z winiet? do katalogu /templates/twoj_szablon/images/ na serwerze.
 13. Wywo?aj w przegl?darce swoj? witryn? - zobaczysz efekt.

  Image

Nawet je?li Ci? jeszcze nie satysfakcjonuje w pe?ni, mo?esz przyst?pi? do kolejnych zada?. Przygotowanie witryny troch? przecie? potrwa. W tym czasie Twoje my?li b?d? kr??y? wokó? koncepcji graficznej witryny, zw?aszcza winiety. Wrócisz do opracowania tej wymarzonej pó?niej, gdy oswoisz si? z Joomla!.Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.