Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Pierwsze kroki arrow Layout, czyli szablony
Layout, czyli szablony PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Wygl?d witryny
Szablony do wyboru
Instalacja szablonu
Modyfikacja szablonu
W?asny szablon

Twoja witryna winna mie? niepowtarzalny wygl?d. W Joomla mo?esz uzyska? taki efekt dzi?ki szablonom. Mo?esz dobra? taki szablon, który odpowiada? b?dzie najlepiej za?o?eniom witryny.

Szablon ma ogromne znaczenie praktyczne:

  • internautom umo?liwia ?atw? orientacj? w zawarto?ci serwisu,
  • redaktorom i administratorom pozwala planowo zarz?dza? dodawaniem i publikowaniem zawarto?ci.
  • silnikowi Joomli wskazuje, gdzie i jak? zawarto?? umieszcza? oraz jak j? formatowa?.

Szablon, nazywany te? templatk? [ ang. templates ], skórk? lub layoutem, okre?la uk?ad kompozycyjny strony i wszystkie istotne cechy wygl?du graficznego: kolorystyk?, kszta?t i rozmiar czcionek, wygl?d nag?ówków, itd.

Szablon - layout serwisu

W szablonie okre?lone s?:

  • g?ówny obszar prezentacji,
  • pozycje modu?ów,
  • sta?e elementy strony, np. logo, stopka.

Gdy u?ytkownik kliknie odno?nik w menu g?ównym lub w lokalnym albo odno?nik, znajduj?cy si? np.  w module, to:

  • w g?ównym obszarze prezentacji umieszczany jest element serwisu skojarzony z odno?nikiem,
  • zmienia si? dobór i uk?ad modu?ów oraz ich zawarto??,
  • nie zmienia si? zawarto?? sta?ych elementów.

Z tej cz??ci dowiesz si?:Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.