Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Layout, czyli szablony
Layout, czyli szablony PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Wygl?d witryny
Szablony do wyboru
Instalacja szablonu
Modyfikacja szablonu
W?asny szablon

Twoja witryna winna mie? niepowtarzalny wygl?d. W Joomla mo?esz uzyska? taki efekt dzi?ki szablonom. Mo?esz dobra? taki szablon, który odpowiada? b?dzie najlepiej za?o?eniom witryny.

Szablon ma ogromne znaczenie praktyczne:

  • internautom umo?liwia ?atw? orientacj? w zawarto?ci serwisu,
  • redaktorom i administratorom pozwala planowo zarz?dza? dodawaniem i publikowaniem zawarto?ci.
  • silnikowi Joomli wskazuje, gdzie i jak? zawarto?? umieszcza? oraz jak j? formatowa?.

Szablon, nazywany te? templatk? [ ang. templates ], skórk? lub layoutem, okre?la uk?ad kompozycyjny strony i wszystkie istotne cechy wygl?du graficznego: kolorystyk?, kszta?t i rozmiar czcionek, wygl?d nag?ówków, itd.

Szablon - layout serwisu

W szablonie okre?lone s?:

  • g?ówny obszar prezentacji,
  • pozycje modu?ów,
  • sta?e elementy strony, np. logo, stopka.

Gdy u?ytkownik kliknie odno?nik w menu g?ównym lub w lokalnym albo odno?nik, znajduj?cy si? np.  w module, to:

  • w g?ównym obszarze prezentacji umieszczany jest element serwisu skojarzony z odno?nikiem,
  • zmienia si? dobór i uk?ad modu?ów oraz ich zawarto??,
  • nie zmienia si? zawarto?? sta?ych elementów.

Z tej cz??ci dowiesz si?:Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.