Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Layout, czyli szablony
Layout, czyli szablony: Instalacja szablonu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Wygl?d witryny
Szablony do wyboru
Instalacja szablonu
Modyfikacja szablonu
W?asny szablon

S? dwie g?ówne metody instalacji szablonu:

 • za pomoc? FTP - przes?anie plików szablonu na serwer,
 • za pomoc? instalatora Joomla.

Pierwsza metoda jest prostsza. Wystarczy bowiem rozpakowa? pakiet ?ród?owy szablonu na swoim komputerze i przes?a? rozpakowany zestaw plików do katalogu twoja_joomla/templates/nazwa_szablonu na serwerze.

T? metod? mo?esz w krótkim czasie umie?ci? na serwerze kilka szablonów.

Metoda druga nie jest trudniejsza, ale mo?e sprawia? k?opoty, gdy serwer pracuje w tzw. bezpiecznym trybie [ SafeMode=On ] albo gdy nie jest obs?ugiwana biblioteka ZLIB.

Je?li chcesz skorzysta? z instalatora Joomla:

 1. W panelu administratora przejd? do menu Instalatory ⇒ Szaty - witryna

  Image

 2. Sprawd?, czy mo?liwe jest zapisywanie w katalogu /templates,
 3. W oknie instalatora przejd? do pozycji Instaluj z pakietu ⇒ Pakiet instalacyjny

  Image

 4. Kliknij przycisk Przegl?daj. Otworzy si? okno umo?liwiaj?ce przeszukanie plików na Twoim komputerze lokalnym.
 5. Wska? plik pakietu instalacyjnego i naci?nij przycisk Otwórz. Powrócisz do okna instalatora.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [ Upload file & Install ].

Otrzymasz komunikat, ?e instalacja nowego szablonu zako?czy?a si? pomy?lnie.

Uwaga: Dysponujesz jeszcze opcj? Instaluj z katalogu. W przypadku szablonów nie jest ona zbyt przydatna. Trzeba bowiem posy?a? wcze?niej pliki na serwer, a skoro tak, to mo?na je pos?a? od razu do katalogu /templates.

Publikacja szablonu

Po instalacji szablon trzeba opublikowa?. W tym celu:

 1. Kliknij odno?nik Przejd? do wykazu szablonów
 2. Zaznacz przy szablonie, który chcesz opublikowa?, pole wyboru:

  Image

 3. Kliknij w górnym pasku narz?dzi ikone lub odno?nik Domy?lnyDefault ].

Uwaga: Do wykazu szablonów mo?esz przej?? tak?e bezpo?rednio z menu administratora, wybieraj?c opcj?: WitrynaSzablonySzaty - witryna.

ImageZmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.