Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Architektura zawarto?ci
Architektura zawarto?ci: Tre?ci serwisu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Architektura zawarto?ci
Tre?ci serwisu
Trzypoziomowa struktura
W artyku?ach i w komponentach

Na pewno chcesz tworzy? dobr? witryn?. Joomla Ci pomo?e, ale nie zast?pi. Rozwa? wi?c:

Cele serwisu:

Internauci chc? realizowa? swoje cele, zaspokaja? swoje potrzeby. Aby wi?c utrafi? z celami serwisu w potrzeby odwiedzaj?cych, okre?l:

  • adresatów witryny
  • czynno?ci, które b?d? wykonywa? podczas wizyty

Nast?pnie zdefiniuj na tej podstawie w kilku punktach 4-6 (nie wi?cej), jakie oczekiwania, jakie potrzeby internautów b?dzie zaspokajac witryna.

Zakres materia?ów

Na podstawie celów, okre?l, jakie maj? by? tre?ci serwisu. Spójrz na t? kwesti?, jak sprzedawca, który wystawia swój towar, swoj? ofert? klientom: chcesz tego - prosz? bardzo, szukasz tego - jest tutaj, to ci jest potrzebne - pobierz st?d.

Gdy konkretnie okre?lisz adresatów witryny, gdy okre?lisz cele wynikaj?ce z ich potrzeb i oczekiwa?, uda Ci si? wypracowa? taki projekt zawarto?ci, którym i Ty, i u?ytkownicy b?d? usatysfakcjonowani.

Szkic spisu tre?ci

Najlepiej, aby projekt zawarto?ci przybra? posta? szkicu spisu tre?ci, jeszcze nie spisu, ale w?a?nie szkicu.

Uwzgl?dnij w nim wszystkie elementy zawarto?ci, jakie uznajesz w tym momencie za wa?ne i potrzebne. Aby nie zapomnie? o czym? istotnym, przejrzyj opublikowany w serwisie www.uzytecznosc.pl aryku? Anatomia witryny. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.