Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Architektura zawarto?ci
Architektura zawarto?ci: Trzypoziomowa struktura PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Architektura zawarto?ci
Tre?ci serwisu
Trzypoziomowa struktura
W artyku?ach i w komponentach

Masz gotowy szkic spisu zawarto?ci? Zgoda, szkic to szkic, a nie co? gotowego! Trzeba go wi?c przekszta?ci? w projekt zawarto?ci, spis planowanych tre?ci. Ustali?, które s? najwa?niejsze, które mniej wa?ne, pogrupowa?, a tak?e dostosowa? do struktury zawarto?ci Joomli.

Wszelka zawarto?? w Joomla ma trzypoziomow? struktur?. W przysz?o?ci mo?liwe b?dzie zaprojektowanie dowolnej struktury. Aktualnie masz do dyspozycji trzy poziomy:

  • pozycje - to podstawowe, pojedyncze elementy zawarto?ci: tekst artyku?u, obraz w galerii, dokument w plikowni, odno?nik do strony WWW, adres email, itp.
  • kategorie - to kolekcje, zbiory pozycji zgrupowanych ze wzgl?du na jakie? kryterium, np. temat, rodzaj, typ,
  • sekcje artyku?ów i komponenty - to kolekcje kategorii, my?l o nich jak o kontenerach, pojemnikach, pude?kach, w których grupujesz kategorie.

Ka?da pozycja nale?y do jakiej? kategorii, a ka?da kategoria do sekcji lub komponentu. Kategoria nie mo?e istnie? bez sekcji lub poza komponentem, a w sekcji artyku?ów lub w komponencie musi by? przynajmniej jedna kategoria!

Przejrzyj swój szkic spisu tre?ci. Ustal:

  • na jakie sekcje podzieli? planowan? zawarto??,
  • jakie w poszczególnych sekcjach wyodr?bni? kategorie.

Podzia? na sekcje i kategorie b?dzie pomocny przy tworzeniu menu witryny, ale jest to podzia? wa?ny przede wszystkim dla zaplecza, a nie dla strony frontowej. Ma pomóc Tobie i redaktorom gromadzi? zawarto??, umieszcza? ka?dy materia? w odpowiednim miejscu.

Podzia? na sekcje i kategorie jest potrzebny równie? po to, aby tworz?c menu serwisu, wskaza? Joomli, z których sekcji i z których kategorii ma wybiera? materia?y do prezentacji na poszczególnych stronach.

Wszystkie niezb?dne informacje o tworzeniu sekcji i kategorii znajdziesz w ekranach pomocy - wystarczy przycisn?? ikon? lub odno?nik Pomoc w panelu administracyjnym. Mo?esz si? równie? zapozna? z nimi w serwisie Polskiego Centrum Joomla: 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.