Migawki

Wystarczy Ci: Joomla!, komputer z dost?pem do Internetu, przegl?darka, w?asna domena i miejsce na serwerze, by w jeden dzie? stworzy? i udost?pni? innym swoj? stron? WWW.
Joomla! instaluje si? w kilka krokach. Po 5 minutach w Internecie pojawi si? witryna gotowa do z?o?enia wizyty. Ze wszystkim, czego potrzebujesz na pocz?tek.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Architektura zawarto?ci
Architektura zawarto?ci: Trzypoziomowa struktura PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Architektura zawarto?ci
Tre?ci serwisu
Trzypoziomowa struktura
W artyku?ach i w komponentach

Masz gotowy szkic spisu zawarto?ci? Zgoda, szkic to szkic, a nie co? gotowego! Trzeba go wi?c przekszta?ci? w projekt zawarto?ci, spis planowanych tre?ci. Ustali?, które s? najwa?niejsze, które mniej wa?ne, pogrupowa?, a tak?e dostosowa? do struktury zawarto?ci Joomli.

Wszelka zawarto?? w Joomla ma trzypoziomow? struktur?. W przysz?o?ci mo?liwe b?dzie zaprojektowanie dowolnej struktury. Aktualnie masz do dyspozycji trzy poziomy:

  • pozycje - to podstawowe, pojedyncze elementy zawarto?ci: tekst artyku?u, obraz w galerii, dokument w plikowni, odno?nik do strony WWW, adres email, itp.
  • kategorie - to kolekcje, zbiory pozycji zgrupowanych ze wzgl?du na jakie? kryterium, np. temat, rodzaj, typ,
  • sekcje artyku?ów i komponenty - to kolekcje kategorii, my?l o nich jak o kontenerach, pojemnikach, pude?kach, w których grupujesz kategorie.

Ka?da pozycja nale?y do jakiej? kategorii, a ka?da kategoria do sekcji lub komponentu. Kategoria nie mo?e istnie? bez sekcji lub poza komponentem, a w sekcji artyku?ów lub w komponencie musi by? przynajmniej jedna kategoria!

Przejrzyj swój szkic spisu tre?ci. Ustal:

  • na jakie sekcje podzieli? planowan? zawarto??,
  • jakie w poszczególnych sekcjach wyodr?bni? kategorie.

Podzia? na sekcje i kategorie b?dzie pomocny przy tworzeniu menu witryny, ale jest to podzia? wa?ny przede wszystkim dla zaplecza, a nie dla strony frontowej. Ma pomóc Tobie i redaktorom gromadzi? zawarto??, umieszcza? ka?dy materia? w odpowiednim miejscu.

Podzia? na sekcje i kategorie jest potrzebny równie? po to, aby tworz?c menu serwisu, wskaza? Joomli, z których sekcji i z których kategorii ma wybiera? materia?y do prezentacji na poszczególnych stronach.

Wszystkie niezb?dne informacje o tworzeniu sekcji i kategorii znajdziesz w ekranach pomocy - wystarczy przycisn?? ikon? lub odno?nik Pomoc w panelu administracyjnym. Mo?esz si? równie? zapozna? z nimi w serwisie Polskiego Centrum Joomla: 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.