Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow PonyGallery
Artyku?y i obrazy PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Artyku?y i obrazy
Nowy artyku?
Ilustrowanie artyku?u
Edytory tekstu

Dodawanie i publikowanie artyku?ów to najcz?stsze zadanie. I chocia? nie jest skomplikowane, mo?e pocz?tkujacych wprawia? w zak?opotanie.

Trzeba wykona? kolejno pi?? czynno?ci.

  • nada? artyku?owi tytu?,
  • nada? skrócon? nazw?,
  • przypisa? artyku? do sekcji i kategorii,
  • zredagowa? tekst
  • zapami?ta?, czyli zapisa? artyku?

Je?li artyku? ma by? ilustrowany, trzeba:

  • wczyta? wcze?niej do biblioteki mediów obrazy.

Ot, i wszystko. Zobacz, jak to zrobi?.

Przejd? w menu administratora do pozycji Artyku?y ⇒ Artyku?y w sekcjach ⇒ Artyku?y [nazwa sekcji] albo Artyku?y ⇒ Wszystkie artyku?y.

Ilustracja: wybór mened?era artyku?ów  w menu administratora

Znajdziesz si? w oknie zarz?dzania artyku?ami. Kliknij ikon? albo odno?nik Nowy w górnym pasku narz?dzi:

Ilustracja: Przycisk Nowy artyku? 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.