Migawki

Joomla! - ?atwo, a efektownie! Nigdy dot?d stworzenie w?asnego, dynamicznego serwisu nie by?o takie proste.
Ka?dy, kto u?ywa komputera. poradzi sobie z prowadzeniem serwisu. Teksty i obrazy umieszczasz w serwisie za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej. Nie potrzebujesz informatyków!
"Je?li by?oby co? jeszcze prostszego, to nie musia?by? ju? nic robi?".
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Artyku?y i obrazy
Artyku?y i obrazy: Ilustrowanie artyku?u PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Artyku?y i obrazy
Nowy artyku?
Ilustrowanie artyku?u
Edytory tekstu

S? dwa sposoby ilustrowania artyku?ów w Joomla!:

 • tradycyjny - zakodowanie w artykule po??czenia z plikiem obrazu,
 • w?a?ciwy Joomli - za pomoc? funkcji programu Wstaw obraz [ ang. Insert Image ]

Z obu sposobów mo?esz w Joomli korzysta?, cho? pierwszy jest k?opotliwy, nie wykorzystuje w?a?ciwo?ci Joomli, wymaga znajomo?ci podstaw HTML.

Zastosowanie funkcji programu Wstaw obraz wymaga:

 • oznaczeniu miejsca, w którym ma by? umieszczony obrazek, specjalnym znacznikiem - mo?esz go wpisa? r?cznie albo skorzysta? z przycisku Wstaw obraz: Image
 • dodaniu obrazka do zawarto?ci i okre?leniu jego parametrów w zak?adce Grafika.

Wstawianie obrazka do artyku?u wymaga wi?c dwóch kroków.

Krok I. Oznaczenie miejsca

Aby oznaczy? miejsce, w którym ma by? wstawiony obrazek:

 1. Ustaw kursor myszki w tym miejscu tekstu,
 2. Kliknij przycisk Wstaw obraz lub wpisz kod znacznika: {mosimage}

Uwaga: S?owo mosimage musi by? umieszczone w nawiasach klamrowych, bez ?adnych spacji.

Uwaga 2: W pasku narz?dzi edytora tekstu równie? znajdziesz przycisk Wstaw/Edytuj obraz. Cho? mo?esz z niego tak?e skorzysta?, raczej wystrzegaj si? tej "pokusy". To nie jest standardowy sposób wstawiania obrazów do artyku?ów!

Krok II. Jak doda? obrazek i okre?li? jego parametry?

Dodanie obrazu i okre?lenie parametrów prezentacji:

 1. Przejd? po prawej stronie ekranu do zak?adki Grafiki [Image]
 2. Na li?cie rozwijanej Podfolder [Sub-folder] zaznacz katalog, w którym znajduje si? potrzebny Ci obraz. W polu listy powy?ej uka?e si? wykaz dost?pnych obrazów.
 3. Zaznacz ten, który chcesz wstawi? do artyku?u ma li?cie: Wybierz plik obrazu z galerii. Na dole pojawi si? jego miniatura.
 4. Kliknij przycisk Dodaj. Nazwa obrazu zostanie wstawiona do wykazu Dodane grafiki [Content Images].
 5. Kliknij nazw? dodanego obrazu. W efekcie do pola tekstowego ?ród?o [Source] zostanie wpisana nazwa i po?o?enie pliku z obrazem.
 6. Okre?l parametry prezentacji

Image 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.