Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Artyku?y i obrazy
Artyku?y i obrazy: Edytory tekstu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Artyku?y i obrazy
Nowy artyku?
Ilustrowanie artyku?u
Edytory tekstu

Formatowanie artyku?ów umo?liwiaj? edytory tekstu.

Mo?esz zastosowa? kilka z bezp?atnych edytorów udost?pnianych w ruchu Open Source (np. na JoomlaForge) lub produktu komercyjnego. W podstawowej dystrybucji Joomla masz do dyspozycji dwa edytory:

  • NIE WYSIWYG: W tym edytorze mo?esz wprowadza? zwyk?y tekst lub kod HTML.
  • TinyMCE: To edytor udost?pniaj?cy Ci dwa tryby pracy - tryb WYSIWYG (Co widzisz, zostanie wydrukowane na ekranie przegl?darki) oraz tryb HTML.

Uwaga: Mo?esz korzysta? tylko z jednego opublikowanego edytora. O publikacji decydujesz w menad?erze dodatków: Dodatki > Dodatki witryny albo w Konfiguracji witryny.

Image

W??czony do Jooomla edytor TinyMCE jest niewielkim edytorem WYSIWYG (Co widzisz, to otrzymasz) dla przegl?darek internetowych, takich jak MSIE, lub Mozilla, umo?liwiaj?cym edytowanie zawarto?ci strony HTML w sposób przyjazny dla u?ytkownika. Posiada wiele funkcji znanych z popularnych edytorów tekstu, dzi?ki czemu powinien by? ?atwy w u?yciu. Do edytora do??czona jest pomoc, tak?e w j?zyku polskim, z której mo?esz skorzysta?, gdy dzia?anie której? z funkcji edytora jest dla Ciebie niejasne.

Umieszczona powy?ej ilustracja wskazuje na znaczenie grup narz?dzi, jakimi dysponujesz. Tutaj zatrzymamy si? na dwóch, odró?niaj?cych ten edytor, od zwyk?ych edytorów tekstu. Zwró? uwag? na umieszczone na dole edytorka dwie ikony z literkami Nowa strona i Wstaw obraz. To ikonki wstawiaj?ce do tekstu artyku?u dwa znaczniki, z których pierwszy powoduje umieszczenie w artykule ilustracji w sposób sprecyzowany w zak?adce Grafiki, a drugi wskazuje pocz?tek kolejnej cz??ci d?u?szego artyku?u. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.