Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Menu i inne modu?y
Menu i inne modu?y: Tworzenie menu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Menu i inne modu?y
Tworzenie menu
Pozycje menu
Inne modu?y

Menu w Joomli spe?nia dwie funkcje:

 • informuje rdze? Joomla, jak? zawarto?? umie?ci? w g?ównym obszarze prezentacji
 • jest g?ównym elementem systemu nawigacji

Zdaj sobie dobrze z tego spraw?! W Joomli nie tworzysz stron. Strony generuje Joomla, umieszczaj?c zawarto?? w g?ównym obszarze witryny oraz dostosowuj?c do tej zawarto?ci tre?? modu?ów. Gdy dodajesz pozycj? menu, to:

 • wydajesz Joomli dyspozycj?, wskazujac?, co ma umie?ci? w obszarze g?ównej zaawarto?ci
 • decydujesz o zawarto?ci, jaka zostanie wygenerowana przez Jooml? i jak? zobacz? internauci.

W g?ównym obszarze prezentacji mo?esz umie?ci? 20 ró?nych typów zawarto?ci. Masz bowiem do dyspozycji a? 20 typów ró?nych pozycji menu.

Mo?esz stworzy? nie tylko jedno menu g?ówne, ale tyle menu, ile potrzebujesz:

 • kilka menu na jednej stronie, np. g?ówne, górne, dolne,
 • ró?ne menu lokalne, inne dla ka?dego dzia?u

Nowe menu

W trakcie instalacji Joomli tworzone jest menu g?ównemainmenu ], menu górnetopmenu ], dodatkowe menuothermenu ] oraz menu u?ytkownikausermenu ]. Z wyj?tkiem menu g?ównego - pozosta?e mo?na usun?? lub wykorzysta? do w?asnych celów.

Aby stworzy? nowe menu, np. lokalne:

 1. W panelu administracyjnym wybierz pozycj? MenuMened?er menu.
  Image
 2. Nast?pnie w pasku narz?dzi kliknij przycisk Image lub odsy?acz Nowy. Uka?e si? formularz Szczegó?y menu z dwoma polami do wype?nienia:
  Image
  • Nazwa
   Nazwa menu musi by? niepowtarzalna. Jest identyfikatorem menu. Nie stosuj w niej spacji, nie stosuj znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu ani znaków spoza alfabetu. Nazwa ta b?dzie pokazywana jedynie w panelu administracyjnym, mo?e wi?c nawet by? zapisana z ma?ej litery. Oczywi?cie, winna by? ?atwo rozpoznawalna i przez redaktorów serwisu, st?d u?ywamy albo s?owa dlaczego albo promocja jako sygnalizuj?cych projektowan? w tym dziale serwisu zawarto??.
  • Tytu? modu?u.
   Menu jest modu?em. Kiedy tworzysz nowe menu, automatycznie torzony jest nowy modu?. Wpisany tutaj tytu? u?ywany jest w witrynie jako nazwa modu?u, np. 'Menu g?ówne', 'Menu witryny', 'Menu u?ytkownika'.
 3. Kliknij przycisk Image lub odsy?acz Zapisz w pasku narz?dzi.

Nowe menu pojawi si? jako nowa pozycja w?ród innych w menu Menu w panelu administracyjnym. W wykazie modu?ów znajdziesz równie? nowy modu?. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.