Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB

Start arrow Forum JB
Joomlaboard-Forum  

Zespół tworzący forum Joomlaboard
Zespół ludzi tworzących forum Joomlaboard stanowią: Jan de Graaff (lider projektu), Tomislav Ribicic, Arno Zijlstra, Niels Vandekeybus, Iosif Chatzimichail, Jon Langevin, Kathy Strickland i Thomas Despoix

Co to jest BBCode?
BBCode jest specjalnym zestawem znaczników, opartych na języku HTML. W naszym forum wykorzystujemy kilka znaczników BBCode: wprowadzanie adresów WWW i email, pogrubianie tekstu, pochylanie, podkreślanie tekstu oraz cytowanie. Oto lista znaczników:

[b]Pogrub[/b] da w efekcie: Pogrub

[i] Pochyl [/i] da w efekcie: Pochyl

[u] Podkreślenie [/u] da w efekcie: Podkreślnie

[size=4] Wielkie [/size] da w efekcie: Wielkie

[color=#FF0000] Czerwony [/color] da w efekcie: Czerwony

[img=150] link do obrazka [/img] da w efekcie: obrazek o szerokości: 150 px.
Prosimy, aby nie wstawiać obrazków większych niż 450 pikseli szerokości.

[ul][li] pozycja 1 [/li][/ul] da w efekcie: listę punktowaną; zwróć uwagę, żeby wstawić pozycje listy między znaczniki [li] [/li]. Zobacz poniższy przykład.

[ul][li] pozycja 1 [/li]
[li] pozycja 2 [/li]
[li] pozycja 3 [/li][/ul]
  • pozycja 1
  • pozycja 2
  • pozycja 3
Znacznik [ol] da w efekcie podobny wykaz, ale ponumerowany:
[ol][li] pozycja 1 [/li]
[li] pozycja 2 [/li]
[li] pozycja 3 [/li][/ol]
  1. pozycja 1
  2. pozycja 2
  3. pozycja 3
[url]http://www.joomlapl.com[/url] pokaże http://www.joomlapl.com

[url=http://www.joomlapl.com]JoomlaPL.com Team[/url] pokaże JoomlaPL.com Team

[quote] To jest dłuższy lub krótszy cytat [/quote] da w efekcie:
To jest dłuższy lub krótszy cytat

[code] //Tu kod skryptu itd. [/code] da w efekcie:
Kod:
//Początek przykładowego kodu
while ($adversary=='Neo')
{
   fork(agent_Smith);
}
O Komponencie Joomlaboard Forum dla Joomla 1.0+
Forum oparte jest na Simpleboard Forum, napisanym przez Josha Levine.
Zostało ono rozszerzone, wzbogacone i zintegrowane jako komponent Mambo/Joomla przez Jana de Graaffa i Zespół TSMF.

Prosimy odwiedzić stronę domową komponentu: Two Shoes M-Factory.

Specjalne podziękowania::
Toni Brännlund:: za pomoc przy tworzeniu serwisu Two Shoes Module Factory.
Phil Taylor:: za zapoznanie z podstawami programowania komponentów dla Joomla/Mambo.
Andrew Eddie:: za wsparcie w opracowaniu panelu administracyjnego.
Andrew Fletcher:: za pomoc w przeglądzie kodu i obsłudze języków.
Dave McDonnell:: za pomoc w rozwiązaniu problemu bezpiecznego trybu (Safe Mode).
Jick:: za pomoc przy tworzeniu dodatku DiscussBot.
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.