Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Wie?ci RSS
Joomla!
Aktualno?ci w innych serwisach
Nazwa kanału informacyjnego # artykułów
Joomla! - wiadomo?ci oficjalne 5
Joomla! - wiadomo?ci spo?eczno?ci 5
OpenSourceMatters 5
 
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.