Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Wie?ci RSS
Joomla!
Aktualno?ci w innych serwisach
Nazwa kanału informacyjnego # artykułów
Joomla! - wiadomo?ci oficjalne 5
Joomla! - wiadomo?ci spo?eczno?ci 5
OpenSourceMatters 5
 
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.