Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start
Licencja Joomli
Strony zwi?zane z licencj? na jakiej mo?na wykorzystywa? CMS Joomla w domu i w firmie.
  Odnośnik Odsłony
  Link   GPL - Powszechna Licencja Publiczna GNU
Licencja na której opiera si? CMS Joomla. Licencja ta pozwala na korzystanie bezp?atnie z systemu w celach prywatnych i komercyjnych.
23
  Link   Otwarte Oprogramowanie
Co to jest Otwarte Oprogramowanie (Open Source)
21
 
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.