Migawki

Joomla! - ?atwo, a efektownie! Nigdy dot?d stworzenie w?asnego, dynamicznego serwisu nie by?o takie proste.
Ka?dy, kto u?ywa komputera. poradzi sobie z prowadzeniem serwisu. Teksty i obrazy umieszczasz w serwisie za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej. Nie potrzebujesz informatyków!
"Je?li by?oby co? jeszcze prostszego, to nie musia?by? ju? nic robi?".
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start
Licencja Joomli
Strony zwi?zane z licencj? na jakiej mo?na wykorzystywa? CMS Joomla w domu i w firmie.
  Odnośnik Odsłony
  Link   GPL - Powszechna Licencja Publiczna GNU
Licencja na której opiera si? CMS Joomla. Licencja ta pozwala na korzystanie bezp?atnie z systemu w celach prywatnych i komercyjnych.
43
  Link   Otwarte Oprogramowanie
Co to jest Otwarte Oprogramowanie (Open Source)
40
 
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.