Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Linki
Licencja Joomli
Strony zwi?zane z licencj? na jakiej mo?na wykorzystywa? CMS Joomla w domu i w firmie.
  Odnośnik Odsłony
  Link   GPL - Powszechna Licencja Publiczna GNU
Licencja na której opiera si? CMS Joomla. Licencja ta pozwala na korzystanie bezp?atnie z systemu w celach prywatnych i komercyjnych.
43
  Link   Otwarte Oprogramowanie
Co to jest Otwarte Oprogramowanie (Open Source)
40
 
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.