Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Linki
Licencja Joomli
Strony zwi?zane z licencj? na jakiej mo?na wykorzystywa? CMS Joomla w domu i w firmie.
  Odnośnik Odsłony
  Link   GPL - Powszechna Licencja Publiczna GNU
Licencja na której opiera si? CMS Joomla. Licencja ta pozwala na korzystanie bezp?atnie z systemu w celach prywatnych i komercyjnych.
19
  Link   Otwarte Oprogramowanie
Co to jest Otwarte Oprogramowanie (Open Source)
16
 
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.