Rozpocznij tutaj!
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Z poradnika Pierwsze kroki dowiesz si?:

Obja?nienia do ilustracji

Gdy wywo?ujesz w przegl?darce adres WWW jakiej? witryny, otwiera si? jej strona startowa.

To wizytówka serwisu - g?ówne wej?cie. Informuje odwiedzaj?cych, co strona zawiera. Cz?sto te? zawiera aktualne informacje. Co zwykle robi na tej stronie internauta?

Przegl?da i klika jaki? odno?nik, by przej?? dalej, gdzie spodziewa si? znale?? potrzebne mu materia?y.

Potraktuj poni?sz? ilustracj? jak internauci stron? startow?:

  • Ustaw wska?nik myszki nad wybranym obszarem obrazka, aby zobaczy?, co to jest.
  • Kliknij w wybrany obszar lewym przyciskiem myszki, aby przej?? na stron? poradnika obja?niaj?c?, jak umie?ci? taki lub podobny element w swoim serwisie.

 

Wyszukiwarka. Modu? Migawki. Modu? Artyku? G?ówny obszar prezentacji Stopka. Element szablonu Modu?y Modu? Popularne Reklama - baner. Modu? Kolporter wie?ci RSS. Modu? Formularz logowania. Modu? Dodatkowe menu. Modu? Menu g?ówne. Modu?. Górne menu. Modu? Logo. Wizytówka serwisu. Element szablonu Nag?ówek. W nim Logo, górne menu. Element szablonu
Zmieniony ( 05.03.2006. )