Licencja Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Ten serwis internetowy powsta? w oparciu o oprogramowanie Joomla! Prawa w?asno?ci do programu nale?? do Open Source Matters [ Copyright 2005 ].

Ca?a inna zawarto?? i dane wpisywane w zawarto?? tego serwisu internetowego oraz dodawane po instalacji szablony s? w?asno?ci? ich prawowitych w?a?cicieli.

Je?li chcesz rozpowszechnia?, kopiowa? lub modyfikowa? Joomla!, bardzo prosimy, aby? zrobi? to na prawach i zasadach Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Je?li nie znasz tej licencji, mo?e zechcesz przeczyta? 'Jak stosowa? niniejsze Warunki do Twoich nowych programów' oraz 'Cz?sto zadawane pytania na temat GNU GPL'.